Tư vấn sản phẩm

Cách tính mệnh đơn giản

Admin 16/11/2017
Sau đây là cách tính mệnh đơn giản để đưa ra kết luận trên: Can + Chi = Mệnh. Trong đó, các Can có giá trị là: - Giáp, Ất = 1 - Bính, Đinh = 2 - Mậu, Kỷ = 3 - Canh, Tân = 4 - Nhâm, Quý = 5 Tương tự, giá trị của các Chi lần lượt là: - Tý, Sửu = 0 - Dần, Mão = 1 - Thìn, Tỵ = 2 - Ngọ, Mùi...