Tính toán phụ tải và cân bằng công suất - chọn máy phát điện

Admin 16/11/2017

Tính toán phụ tải và cân bằng công suất

*Công suất tự dùng của nhà máy nhiệt điện chiếm khoảng 5 đến 8% tổng điện năng phát ra.

Công thức xác định gần đúng công suất tự dùng của nhà máy nhiệt điện:

S(tdt) = ß * S(nm) * (0.4 + 0.6 * St/Snm). Trong đó:

-S(tdt) là phụ tải tự dùng tại thời điểm t

-Snm là công suất đặt của toàn nhà máy

-St là công suất phát ra tại thời điểm t

ß là phần trăm lượng điện tự dùng.

*Công suất tự dùng của nhà máy thủy điện chiếm khoảng 1% tổng điện năng phát ra

Chọn máy phát điện

-Máy phát điện có công suất càng lớn thì vốn đầu tư, tiêu hao nhiêu liệu để sản xuất ra một đơn vị điện năng và chi phí vận hành hàng năm càng nhỏ.

Bình luận
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi cho chúng tôi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN