Tin tức - sự kiện

Logic nào cho mô hình tập đoàn kinh tế?

Admin 16/11/2017
Logic nào cho mô hình tập đoàn kinh tế? -Sau Quyết định 58/2005/QĐ-TTg (Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 23.03.2005) phê duyệt Đề án hình thành Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam trên cơ sở sắp xếp lại Tổng công ty (TCT) Bưu chính viễn thông và các đơn vị thành viên. Sắp tới lần lượt nhiều ...

Cần giấy khai sinh cho tập đoàn kinh tế tư nhân

Admin 16/11/2017
Cần giấy khai sinh cho tập đoàn kinh tế tư nhân -Việc thành lập các tập đoàn kinh tế và mô hình "Công ty mẹ - Công ty con" đang diễn ra khá sôi động ở nước ta. Thực tế, về pháp lý, mô hình Tập đoàn kinh tế tư nhân hiện nay chưa được thừa nhận. -Tập đoàn - mới là tự phong -Những khó khăn -Hướn...