Năm 2016 dự kiến sẽ có thêm 16 nhà máy điện trực tiếp tham gia vcgm

Admin 16/11/2017

Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) vừa có Quyết định số 79/QĐ-ĐTĐL công bố danh sách các nhà máy điện tham gia thị trường phát điện cạnh tranh năm 2016 (VCGM).

Quyết định nêu rõ 16 nhà máy điện mới (với tổng công suất 6.239,5 MW) khẩn trương hoàn thiện các điều kiện theo quy định (về cơ sở hạ tầng, hợp đồng mua bán điện, giấy phép hoạt động điện lực…) để sớm trực tiếp tham gia thị trường điện trong năm 2016.

Nếu 16 nhà máy này tham gia thị trường điện trong năm 2016, thì thị trường điện sẽ có 79 nhà máy tham gia chào giá trực tiếp (trong tổng số 110 nhà máy điện công suất trên 30 MW, nâng tổng công suất đặt giao dịch trực tiếp trên thị trường phát điện cạnh tranh lên 21.151,5 MW, đạt 54% tổng công suất đặt của toàn hệ thống điện quốc gia).

Bình luận
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi cho chúng tôi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN