Evngenco1 phát 1,535 tỷ kwh trong tháng 11/2015

Admin 16/11/2017

Trong tháng 11, Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã vận hành ổn định, an toàn, hiệu quả các tổ máy nhiệt điện và thủy điện. Tổng lượng điện sản xuất của Tổng công ty trong tháng khoảng 1,535 tỷ kWh (chưa gồm sản lượng của Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1). 

 

Trong đó, các đơn vị hạch toán phụ thuộc sản xuất được 643 triệu kWh, vượt 5% so với kế hoạch của Tổng công ty. 

Các công ty cổ phần và liên kết sản xuất được 892 triệu kWh, đạt 92% kế hoạch điều chỉnh.

EVNGENCO1 cho biết, thực tế, lượng nước về các hồ chứa thủy điện thuộc Tổng công ty trong tháng 11 ở mức rất thấp. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu của Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia, các nhà máy thủy điện đều được huy động cao hơn so với kế hoạch. Bên cạnh đó, các tổ máy nhiệt điện thuộc EVNGENCO1 cũng được vận hành một cách hiệu quả, ổn định, ít xảy ra sự cố.

Lũy kế sản lượng điện sản xuất trong 11 tháng của toàn Tổng công ty sản xuất được 15,159 tỷ kWh, đạt 86,8% kế hoạch năm. Bên cạnh đó, Tổng công ty đã hoàn thành danh mục sửa chữa lớn năm 2015.

Dự kiến trong tháng 12, Tổng công ty sẽ sản xuất 1,511 tỷ kWh (chưa gồm sản lượng của Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1).

Bình luận
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi cho chúng tôi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN