Cầu dao phụ tải trong nhà, Cầu dao phụ tải ngoài trời

-Dao cách ly (Disconnectors Switches = DS): Làm nhiệm vụ cách ly phần mang điện và phần không mang điện.

-Cầu dao phụ tải (Load Break Switches = LBS): Có khả năng đóng cắt mạch khi đang mang tải

-Máy cắt (Circuit Breakers): Có khả năng đóng cắt mạch khi có tải và có chức năng bảo vệ mạch.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: