Cách tính mệnh đơn giản

Admin 16/11/2017

Sau đây là cách tính mệnh đơn giản để đưa ra kết luận trên: Can + Chi = Mệnh.

Trong đó, các Can có giá trị là:

- Giáp, Ất = 1

- Bính, Đinh = 2

- Mậu, Kỷ = 3

- Canh, Tân = 4

- Nhâm, Quý = 5

Tương tự, giá trị của các Chi lần lượt là:

- Tý, Sửu = 0

- Dần, Mão = 1

- Thìn, Tỵ = 2

- Ngọ, Mùi = 0

- Thân, Dậu = 1

- Tuất, Hợi = 2

Giá trị của Mệnh là kết quả của Can + Chi (nếu kết quả lớn hơn 5 thì trừ đi 5 để ra mệnh), trong đó:

- Kim = 1

- Thủy =2

- Hỏa = 3

- Thổ = 4

- Mộc = 5

Bình luận
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi cho chúng tôi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN